Avaragātra  (Avaragatra) is a Vānara(Vanara) warrior.