Udāvasu (Udavasu) was the son of Rājarṣi (Rajarshi) Janaka, in the lineage of Nimi, son of Ikṣvāku (Ikshvaku). Udāvasu had a son named Nandivardhana.