Anupālikā (Anupalika) was a daughter fathered by the great sage Viśravā (Visrava) to Vākā [Vaka, maybe also known as Rākā (Raka)]. Vāyupurāṇa (Vayupurana) identifies her as Aśanikā (Asanika).