Anutaptā (Anutapta) is one of the rivers of Śākadvīpa (Sakadwipa). A form of Sukumārī Gaṅgā (Sukumari Ganga). One of saptagaṅgā (saptaganga; seven holy rivers).